Il-kummenti tagħkom

Tfal, nieħu gost kieku wara li taraw il-links li jiena nitfa’ fuq il-blog tal-klassi tħallu xi kummenti dwar dak li tkunu rajtu, lgħabtu jew qrajtu.  Nixtieq li dan il-blog ikun interattiv kemm jista’ jkun.  Iktbu dak li taħsbu intom.

L-għalliema tagħkom

Ms.Daniela

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s