Miki u Mini …

Darba fil-Milied kien hemm Miki. Kien miexi fil-kampanja u sab xi kappel iswed b’ zigarella hamra that . “Dan min fejn gie?”staqsa Miki. Hallieh fuq sigra tal-Milied,u baqa sejjer. Mini kienet qed taghmel ragel tas-silg. Ghamlitlu zewg tadamiet ghal-ghajnejh ,karotta ghal-imniehru,bocci zghar ghal-halqu,xalla u zewgt izkuk ghal-idejh u kappel. Mini marret tfittex naqra buttuni. X’hin giet lura ma’ sabit’x il-kappell. Mini kienet iddizappuntata hafna. X’hin Miki miexi ra lill- Mini tibki.Miki qalilha “X’garalek , ghaliex qed tibki ?” u Mini qaltlu  “Tlift kappell iswed b’zigarella taht”.Miki qal lill- Mini li rah qabel . X’hin Mini semghet lill-Miki jghid dawn il-kliem,splodiet bil-ferh. Marru jfittxuh u ltaqghu ma Donald il-papru u sabuh .Marru lura fejn hemm ir-ragel tas-silg.X’hin lestewh sar ta’ vera (real).Ghamlu festin (party) u hadu r-ragel tas-silg maghhom . Ghamlu  l-hot dog dance u kulhadd mar id-dar.

Amber Grace Scerri

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s