Meta ħriġna nistadu…

Kienet gurnata xemxija . Morna maz-ziju Ian u maz-ziju Malcom . Morna fuq skuna kbira . Minn gewwa kella kcina , living room u kamra tas-sodda . Ahna morna nistadu f’ San Pawl il-Bahar . Bdejt nisma l- gawwi . Maghna gibna ikel u xorb . Hassejt ir-rih ma wicci . Rajt l-bahar kalm u jleqq .Ippreparajna l-kannizzata biex naqbdu xi lampuki . F”daqqa wahda infethu bwieb is-sema . IL-bahar zaqqu ratba u rasu iebsa . Dhalna gewwa biex nistkennu . Hadna zewg sandwichies bil-kunserva ,hass , zebbug u tonn taz-zejt . Xrobna naqra luminata , Ix-xita damet niezla xi nofs siegha . X’hin waqfet hrigna u bdejna nitfghu il-kannizzati gol-bahar u qbadna hamsa u tletin lampuki . Domna xi sitt sieghat fuq il-bahar gejna lura fil-hamsa u nofs . F’din il-grajja tghallimt li x-xoghol tas-sajjieda huwa difficli hafna . Jiena vera hadt pjacir u nispera li nerga mmur nistad .

Amber Grace Scerri (Kitba Kreattiva)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s