Meta ħriġna nistadu…

Ftit taz-zmien ilu kien hemm tifla zghira kien jisimha Nicole.Filghodu qamet kmieni hafna.Dakinhar xhin qamet libset u marret maz-ziju taghha li jismu Charlie.Huma kienu diga fuq il-bahar meta l- magna bdiet taghmel hafna hsejjes u hasbu li ghandha l-hsara.Izda xhin iccekjaha ma sab xejn u komplew jistadu.Huma qabdu hafna hut qabdu Lampuki,Sawrell u Vopi.Kienu qedin inizlu lix-xkora fl-art bil-hut.Il-kaxxa kellha hafna hut kbar hafna.Wara li spiccaw marru d-dar raqdu w kollha bdew jonhru imma Nicole le.

 

Charlene Farrugia

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s