Meta ħriġna nistadu…

META HRIGNA NISTADU
 
Darba fost l-ohrajn morna fuq l-iskuna biex nistadu.  It-temp kien xemxi u shun hafna.  Ahna hadna maghna zewg fliexken ilma, kappell, camera, krema tax-xemx, malja u hobz biz-zejt.  L-istagun kien is-sajf ghax kienet hafna shana.  Bhala ghdda tas-sajd, jiena hadt nassa, rixa, kopp tal-gambli, sunnara, kannizzata, lampa u ghalf.
Ahna morna nistadu f’Marsaxlokk.  Ahna rajna hafna dghajjes bhal frejgatina, skuna, luzzu, kajjik u trawler.  Jiena bdejt inxomm riha ta’ bahar mielah u hut bhal lampuki, fanfri, pixxispad, vopi, gharajjes, awrat u qarnit.  Jiena qabadni ecitament kbir hafna.  Meta kont fuq il-bahar bdejt nisma l-bahar jiccaqlaq u l-magni tad-dghajjes.  Fuq id-dghajsa konna jiena, ommi, missieri, z-ziju, z-zija w il-kugini.
Ahna domna hamest ijiem fuq il-bahar u qbadna hafna hut differenti.  Wara jiena kont qed nilghab mall-kugini u waqqghuni fil-bahar.  Missieri qabez gol-bahar biex isalvani.  Jiena bdejt nipprova nghum sad-dghajsa biex jilhaqni missieri.  Fl-ahhar, hu gabarni u tlajna it-tnejn fuq id-dghajsa.
Jiena tghallimt li qatt m’ghandi nilghab mal-kugini fuq id-dghajsa minghajr ma nilbes apparat tas-salvatagg bhal “life jackets” ghax nista’ neghreq.
Luca Perrone (Kitba Kreattiva)
Advertisements

One thought on “Meta ħriġna nistadu…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s