Meta ħriġna nistadu…

Il-Ġimgħa l-oħra jiena, oħti u ommi morna nistadu maz-ziju Frenk. It-temp kien xemxi bi ftit sħab. Kif smajna l-ħorn tal-karozza jien u oħti inżilna niġru t-taraġ twil. Xħin ittawalna mill- gallarija kien hemm iz-ziju jisteniena biex immorru nistadu. Jade u jien morna nilbsu bl-għaġġla u anke ommi. Xħin konna lesti, irkibna l-karozza taz-ziju mbgħad tlaqna lejn Marsaxlokk. Meta wasalna rajna d-dgħajsa taz-ziju li insejħula “trawler”.Id-dajsa għanda erbgħa kuluri li huma blu, aħdar, isfar u aħmar. Ħadna mana ħabel, barml, tliet qasbiet, sunnara u tliet “life jackets”. Madwari rajt il-blat kbir u ħafna klamar fil-qiegħ tal-baħar. Xommejt ir-riħa tinten tal-ħut u r-riħa tal-baħar qawwija. Ħassejt l-ilma tal-baħar jiġi fuq imniħri u ferħana. Smajt il-ħsejes tal-baħar. Domna fuq il-baħar sagħtejn u nofs. Ħadna magħna biex nieklu bott ton taż-żejt, ħobż frisk, tliet flixken ilma, tadam, żebbuġ iswed, ġbejniet tal-bżar u krips. Xħin konna fuq l-art iz-ziju wassalna d-dar f’nofsinhar imbagħad jien u Jade morna fuq imbagħad rqadna kemm flaħna.
 
Crista Mangion (Kitba Kreattiva)
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s