Meta ltqajt m’aljen

8528692-three-cute-aliens-on-planet--vector-illustrationDakinhar jien kont ma’ ommi. Kienu s-siegħa ta’ wara  nofsinhar. Jien kont id- dar tan-nanna. Jiena ħassejtni veru mbeżża. Hu kien jidher ikrah. Kellu tlett għajnejn.Kelli nbiddel l-għamara kollha ghax kissirli kollox. Hu  xamm il-ħelu u daqu u qalli li tajjeb ħafna. Issa ma nafx hux qed ifittex lil xi ħadd hawnhekk. U ma nafx tilifx xiħhaga. Li naf zgur li kellhu laptop u beda jieħu r-ritratti tagħna u jpoġġihom fuq il laptop. Il-ġurnata qattajtha fil-biża. X’ħin rajtu tani ħass ħazin u   waqajt fl-art. Kienu saru s- sebgħa ta’ filgħaxija. Ħassejtni mbeżża ħafna. Issa mbagħad ma rajtu mkien aktar. Aħna għadna ħbieb ħafna. Issa ferħana għax sirna ħbieb ħafna u drajna lil xulxin.

Nicole Mizzi (waqt lezzjoni tal-Malti Kitba Kreattiva)

Advertisements

One thought on “Meta ltqajt m’aljen

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s